Започваме на 22 септември 2021г.

Записване до 1 август  / 7% отстъпка/, т.е 1120лв.

Доведете още 2 свои приятели и вземете всички по 10% отстъпка от цената - 1080лв.

Обучението по математика е съобразено с изискванията на МОМН и ориентирано към въведения от 2021 година формат на изпита – тестова проверка на знанията по математика, задачи с отворен отговор и подробно рфешение.

    Подготовката започва с обстоен преговор и запълването на пропуските в знанията 4-6 клас;

    Задълбочено изучаване на материала от 7 клас, като същият се разглежда успоредно с преподаването му в училище;

    Акцентиране върху основополагащи знания и трансформирането им в употреба за тестова проверка;

    В алгебрата – решаване на достатъчно количество изчислителни задачи с цел рутина, бързина и намаляване на възможността за допускане на технически грешки;

    В геометрията - изграждане на стабилни бързи връзки между наименованията на геометричните фигурите и техните признаци и свойства. Заучаване на стандартни допълнителни построения подпомагащи решавнето на сложни геометрични задачи;

    Задаване на домашни работи след всяко занятие;

    В края на всяка тема се извършва проверка на изучения в школата материал;

    Провеждане на симулационни тестови изпити;

    Подаване на текуща информация, насоки и препоръки по е-мейл към родителите на курсистите. По този начин се стремим същите да бъдат в течение на движението на знанията на децата си

 

Преподавател: Веселина Вълкова

 

Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net