Обучението по Езикова култура е ориентирано към въведения през 2007г. тестови формат на изпит/модул1/ и обхваща теми,застъпени в общата част на изпита.

  Подготовката включва:

    Обстоен преговор по теми, съобразени с учебното съдържание по български език в горен курс на СОУ;

    Основни теоретични знания по всяка тема, като се акцентира върху най-често срещаните грешки в устната и писмената реч, както и върху най-характерните слабости при правилния избор на езикови средства в различните сфери на общуване;

    Практическо приложение на знанията при решаване на тестове, като се обръща специално внимание на стратегии за бързо и лесно откриване на верния отговор;

    Коментиране на отговорите;

    Богат набор от тестове - както по отделните теми, така и комбинирани;

    Домашни работи за упражнения и самоподготовка;

    Пробни изпити

Начало 6 октомври 2018г.

За ранно записване - до 30 юли 2018г - 10% отстъпка от цената!

Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net