Курсът ни по история е предназначен за кандидат-студенти в СУ „Климент Охридски” и УНСС /София/, Стопанска академия/Свищов/ и Икономически университет /Варна/. Програмата на  курса съответства на съдържанието на програмата по История на България в  посочените университети, както и за дванайсетокласници, които ще полагат държавен зрелостен изпит по история.

    Подробно разглеждане на учебното съдържание на всяка тема;

    Създаване на умения за аналогови връзки и препратки между темите;

    Разработване на план-конспекти по разглежданите теми;

    Самостоятелно развиване на темите от курсистите, проверка и оценка от преподавателя;

    Решаване на примерни тестове по всички разглеждани теми;

    Методически указания по спецификата на кандидат-студентските изпити. Акцентира се върху основната структура на писането на историческа тема и отделните моменти в оценяването й;

    Предлагане на примерни заглавия за допълнителна литература

 

Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net