Категории

Раздел “Четене” (Reading) има за задача да прецени уменията за разбиране на академични текстове и абзаци. В английски говоряща академична среда, учениците трябва да могат да четата и да разбират информацията от учебниците и от други видове академични материали. По долу са трите възможни цели на академичното четене.
1. Четене за намиране на информация, което включва:
   
Ефективно преглеждане на текста за ключови факти и важна информация

    Откриване на местоимения, които се отнасят до същ. имена в абзаците

    Увеличаване на скоростта и лекотата на четене

2. Основно разбиране на текста което изисква четящия да:
   
Разбере основната идея или тема, главните точки, важните факти и детайли, речника в контекста и отношенията на местоименията

    Да разберат доводи или идеи която са силно изразени, но не ясно заявени
   
може да прави заключения за това за какво става дума в текста

3. Четене за разбиране, което зависи от способността за
   
разпознаване на строежа и целта на абзаца
   
разбиране на връзките между идеите ( например – сравняване и различаване, причина и следствие, съгласие и несъгласия, или стъпките в процеса)
   
организиране на информацията по категории в схема или ред за да могат да се припомнят главните точки или важни детайли
   
заключение относно връзката между идеите в различните абзаци
Абзаците за четене се състоят от 3 основни категории академични текстове:Експозиция; Аргументация; Исторически/биографични събития, разкази/.Явяващите се на теста не се нуждаят от специално познания за да отговорят правилно на въпросите в раздел “Четене”. Цялата информация, нужна за отговаряне на въпросите, се намира в текстовете. Явяващите се на теста трябва да прочетат внимателно всеки абзац, до края преди да получат въпросите за конкретния абзац.

    Експозиция- материал който предоставя информация за темата на текста
   
Аргументация – материал който представя гледните точки относно темата и дава доказателства в нейна поддръжка
   
Исторически/биографични събития, разкази – информация за минали събития относно живота на определен човек, разказани или написани от някой друг.

Има три вида въпроси в раздел “Четене”

    въпроси с четири възможно отговора, от които само един е верен, от типа избиране от написани отговори
   
въпроси с четири възможни отговора, от които само един е верен и трябва да се допълни изречението, с най-добрия възможен отговор според текста
   
нов вид “четене и разбиране” въпроси с повече от четири отговора за избор и повече от един възможни верни отговора
Четене за разбиране на въпросите

Тези въпроси тестват умението да се познае как е организиран текста и да се разберат връзките между фактите в различните части на текста. Явяващите се на теста трябва да сортират информацията и да поставят нужната информация в таблица за категориите и обобщения. Въпросите за обобщаване се оценяват с 2 точки. Въпросите към таблицата се оценяват с до 3 точки ако има пет предложени варианта, и с по 4 точки ако има 7 предложени варианта. Има възможност и за непълен отговор.

Въпроси за перифразиране
Въпросите от тази категория са за избор от няколко възможни отговора. Те проверяват възможността да се избере възможно най-точно перифразиране на изречение от абзац.

  

Школа CRACK - партньор на световното изложение

ACCESS MBA & MASTERS 


Не пропускай възможността да те подготвят професионалисти!

 

 

Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net