Категории

Академични и цели умения в раздел Слушане (Listening) включват:

1. Слушане и разбиране, което включва способността за :
   
разбиране на основната идея, главните точки и важните детайли които се отнасят към главната идея ( забележка- не е нужно разбиране на всички детайли)
2. Слушане за практическо разбиране, което изисква от слушащия да :
   
разпознае настроението на говорещия и нивото на сигурност
- разпознае целта или идеята на говорещия
3. Свързване и синтезиране на информацията, което включва способността да :
   
да се разпознае организацията на представената информация
   
да се разпознае връзката между представените идеи ( например – сравнение и разлики, причина и следствие, или стъпките в процеса)
   
да се правят заключения7 и да се вадят изводи основани на това за което става дума в материала за слушане
   
да се прави връзка между части информация в разговор или лекция
   
да се разпознават разлики в темата, примери, отклонения8 и допълнителни заявления в лекции и разговори; разпознаване на увода и заключението в лекции

Описание на раздел “Listening - Слушане” на тест TOEFL iBT

Материалът за слушане в новият тест включва академични лекции и дълги разговори в които речта звучи естествено. Явяващите се на теста могат да си водят бележки по време на слушане на материалите.

Видове въпроси за раздел “Listening”

След като се изслуша материала за слушане, явяващите се на теста виждат и чуват въпроса преди да видят възможните отговори. Това им помага да се вслушат внимателно за основата сващания.
Има четири вида въпроси в раздел “Слушане”
   
традиционния избор от четири възможно отговора и един верен отговор
   
избор от няколко възможни верни отговора и повече от един верни отговора ( например два верни отговора от четири възможни или повече)
   
въпроси които изискват да се подредят събития или стъпки по определен ред
   
въпроси които изискват да се подредят предмети или текстове към различни категории посочени в схеми

    в една от лекциите в теста се говори с британски или австралийски акцент
   
един нов вид въпроси с няколко възможни отговора преценява разбирането на настроението на говорещия, нивото на увереност и целта. Тези въпроси изискват явяващите се на теста да слушат внимателно тона на гласа и други белези и да определят какво е мнението на говорещия относно темата която се обсъжда.

    за някои въпроси, части от лекциите се повтарят, така че явяващите се на теста да не трябва да разчитат само на паметта си относно казаното. В раздела където се отговаря на въпроси, явяващият се на теста слуша част от разговор или лекция и отговаря на въпрос. Понякога въпросът повтаря част от материала за слушане. Това е нов тип въпроси, който преценява разбирането на целта на говорящия.

Не пропускай възможността да те подготвят професионалисти!


Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net