Категории

Писмената секция има две писмени задачи, за разлика от отделното есе. Цялостната писмена част беше добавена към изпита.

Академични и цели умения в раздел Писане (Writing):

- много често учениците трябва да напишат отговорите си на изпит, относно нещата които се научили по време на часовете си. Те трябва да комбинират информацията която са чули по време на своите уроци и да четат за това в своите учебници или допълнителни материали. Видът писано може да се определи като комбинирано писане.

В тези видове писане учениците трябва да могат да :
- си водят бележки относно това което чуват и четата и да ги използват за да подредят информацията преди писане
- обобщят, перифразират и да цитират информацията от основния източник на информация точно
- да напишат за това как информацията която са чули се отнася към информацията за която четата. Например, в академичен клас, ученикът може да бъде помолен да сравни и да различи различните гледни точки изказани от учителя в клас, по материал който им е бил определен за четене. Ученикът трябва успешно да извлече информацията от всички източници за да покаже разликите.
- ученикът трябва да напише есе което изразява и подкрепя неговото мнение основано на неговите познания и опит. Този вид писане може да се определи като независимо писане. Например, ученикът може да бъде помолен да напише есе относно спорна тема. Ученикът използва личния си опит за да подкрепи своята позиция.

За всички видове писане, е полезно да:
- се различи основната идея и няколко основни точки които да я подкрепят
- могат да си съставят план как да построят есето си
- да могат да развият есето като го подкрепят с причини, примери и детайли
- да предадат информацията по организиран начин
- да използват ефективни свързващи думи за да свържат идеите си и да помогнат на четящия да разбере потока от идеи
- да използват широка гама от граматически и речникови похвати за по ясно изразяване
- да използват граматиката и речника си правилно; да използват идиоми подходящо
- да следват правилата за спелуване, пунктуация и подреждане на текста

Видове задачи за писане
   
Вид задача, описание

Задача 1/Комбинирана задача за писане - Четене/Слушане/Писане/
   
изпитваният трябва да прочете кратък текст около 230-300 думи ( 3 минути за четене) по академична тема
   
изпитваният може да си води бележки относно четеният текст
- текстът за четене се скрива по време на лекцията за слушане, която идва след него и се появява отново на екрана когато изпитваният започне да пише, за да може да се използва по време на работа.
   
изпитваният слуша дискусия по същата тема но от различна гледна точка. Частта за слушане е около 230-300 думи ( 2 минути за слушане)
   
частта за слушане предоставя допълнителна информация която се отнася към казаното в текста за четене; изпитваният може да си води бележки
   
Явяващите се трябва да напишат и кратко изложение в свързаната английска проза на важни точки направени по време на упражнението за слушане и да обяснят как тези точки се отнасят към речевата част от упражнения. Предложената дължина на отговора е 150-200 думи; въпреки това няма наказания ако се напише повече от това, доколкото написаното се отнася до отговора към поставената задача.
Задача 2 /Независимо писане/:
   
Явяващите се трябва да напишат есе, което формулира(изразява), обяснява и подкрепя тяхното мнение по въпроса. Едно сполучливо есе ще съдържа поне 300 думи, въпреки това, явяващите се могат да напишат и повече от това, ако желаят.
   
Явяващите се трябва да развият доводите за своето мнение или избор, а не просто да изброят личните си предпочитания или избор.
   
Типичното въпроси за есе започват с твърдения като:
Съгласни ли се или отричате следното твърдение? Използвайте аргументи или особени детайли за да подкрепите отговора си.
Задача: Някои хора вярват в Х. Други хора вярват в Y. Коя от тези две позиции предпочитате/ сте съгласни? Напишете аргументите си или типични детайли.

Не пропускай възможността да те подготвят професионалисти!


Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net