Категории

 

Квалифицирано обучение за мотивирани кандидат-студенти!

Ето как постигаме това:

    Курсовете ни по математика, история, география са съобразени с изискванията на всички университети в България;

    120 учебни часа за всяка от дисциплините;

    Малки групи (до 10 ученици), позволяващи индивидуална работа с всеки курсист;

    Подробно изучаване на учебното съдържание по всички теми в програмите на университетите;

    Продължителност, съобразена с възможността за явяване на предварителните изпити;

    Специализирана подготовка за тестова проверка на знанията - приета от повечето университети, като елемент на конкурсен изпит;

    Методически указания по спецификата на кандидатстудентските изпити;

    Домашни работи след всяко занятие, дискутиране на положителните и отрицателните страни в изпълнението им;

    Упражнения след всяка тема и цялостен преговор в края на курса;

    Пробни изпити;

    Опитни преподаватели с доказани качества и уникален подход към учениците

 

Когато започвате курс при нас, не е задължително да имате знанията, които са ви необходими за кандидатстване. Това е наше задължение, професия и удоволствие.

 

Полезни линкове:

СУ "Климент Охридски" ;

Университет за Национално и Световно Стопанство (УНСС) ;

Технически университет - София ;

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия ;

Лесотехнически Университет ;

Минно-Геоложки Университет 

Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net