Започваме на 23 септември 2021г.

Записване до 1 август 2021 / 7% отстъпка/, т.е 1120лв.

Доведете още 2 свои приятели и вземете всички по 10% отстъпка от цената - 1080лв.

Обучението по български език и литература (БЕЛ) е съобразено с изискванията на МОМН и ориентирано към въведения от 2021 година формат на изпита, който съдържа два компонента – тестови задачи по БЕЛ и създаване на писмен текст – трансформиращ преразказ.

    Подготовката започва с обстоен преговор и запълването на пропуските в досегашното обучение на учениците;

    Актуализиране на лингвистичните и комуникативни знания и умения на учениците, свързани с учебния материал 4-6 клас;

    Преподаване на учебния материал по български език за 7 клас, овладяване на правописни норми, пунктуационни умения, умения да се използват изразните възможности на българския език;

    Анализационни наблюдения върху художествени произведения, включени в учебната програма по литература за 7 клас, структура и жанрови особености на литературната творба, основни тематични линии и художествени внушения на литературния текст, образна система, художествени похвати и изразни средства – тропи и фигури на езика;

    Работа върху създаване на трансформиращ преразказ;

    Задаване на домашни работи след всяко занятие;

    Контролни изпитвания чрез тематични тестове по български език, контролни изпитвания чрез тестове върху всяко произведение, комбинирани тестове по български език и литература, контролни изпитвания върху създаване на трансформиращ преразказ;

    Подаване на текуща информация, насоки и препоръки по е-мейл към родителите на курсистите. По този начин се стремим същите да бъдат в течение за резултатите от обучението на децата си.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ: Росица Милева

Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net