Критичното четене(Critical Reading), формално познато като Езикова секция (Verbal section), включва кратки и по-дълги пасажи за четене и тяхното  разбиране (така нареченото четене с разбиране) и проверка на уменията за  завършване на изречения и критично четене на параграфи.

    Критическо четене и четене на ниво изречение.

    Преговор на стара и овладяване на нова лексика и идиоми;

    Работа с отделните части на езиковия откъс чрез сравняване на параграфи и цели текстове;

    Анализ и коментар на допусканите грешки;

    Стратегии за справяне с изпитната ситуация;

    Изграждане на умения за съобразяване с фактора време;

    Запознаване с различни текстове, включващи специализирана лексика (медицинска, икономическа, социална, научна и др.).

 

 

 

Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net