Категории

Основното при математическата секция (Math Section) не е трудността на задачите, а липсата на време, за което те трябва да се решат. Ако четете учебниците на различните издателства, ще се научите да решавате само отделната задача, а не цялостния тип от задачи върху даден материал. Подходът, който ние предлагаме, е групирането на колкото се може повече задачи в един шаблон и еднотипното им разглеждане. Това пести време и мозъчно претоварване и се е утвърдило като правилна стратегия сред нашите курсисти. Не забравяйте, че самият изпит трае 3 часа и 45 минути и колкото повече запазите мозъка си свеж и бърз, толкова по-голям шанс ще имате за висок резултат.

А ето и как работим:

    Преговор на алгебричната материя с припомняне на формули;

    Трансформиране на подходите и алгоритмите към бързина.

    Преглед на основни типове задачи, обобщени в групи така, че подходът към тях да бъде еднотипен.

    Преглед на геометричните фигури заедно с техните свойства и формули.

    Разглеждане на задачи от теория на вероятностите и комбинаторика.

    Тестови упражнения на различни водещи издания за усъвършенстване и затвърдяване на вече преговореното и изученото.

    Подробно разискване на отделни задачи за по-рационалното им решаване, анализирането на допуснатите грешки и даване на насоки, за да се предотврати повторното им допускане.

 

Не се заблуждавайте от нивото ви по математика в училище. Подходът, начинът на мислене и стратегиите са коренно различни от подготовката ви в училище.Застъпена е и материя, на която не се обръща достатъчно внимание в българското образование, например: теория на вероятностите, статистика, а също така и раздели, които въобще не се изучават: свойства на координатната геометрия.

Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net