Курсът ни по математика е изцяло съобразен с изискванията на всички университети в България (тестове и теми), както и с изискванията на МОМН за държавния зрелостен изпит по математика.

    Тематично разглеждане на материала от 8 до 12 клас, включен в изпитните конспекти на университетите;

    Преговор на основната теория в темата и разглеждане на ключови задачи с тежестта на теореми;

    Степенуване на задачите по сложност и достигане до такива, давани на конкурсни изпити и аналогични на тях;

    В алгебрата – структурно и задълбочено анализиране на методи и подходи към всяка тема. Шаблонност при подхода към групите задачи от различните теми;

    В геометрията - акцентиране върху подхода на разчленяване и анализиране на всяка дума от условието и последователното извличане на налична информация от изучения вече материал;

    Специализирана подготовка за бързина при решаването на тестове. Стратегии за откриване на верните отговори на задачите, без да е необходимо тяхното цялостно изчисляване;

    Задаване на задачи за самостоятелна подготовка и упражнение след всяко занятие;

    В края на всяка тема се извършва проверка на изучения в школата материал;

    Провеждане на симулационни изпити

 

Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net