Категории

 Проверката на езиковите знания така наречената Verbal Reasoning съдържа в себе си две категории за проверка - Reading Comprehension и Critical Reasoning.

Reading Comprehension Questions включва четене на пасажи от около 350 думи и тяхното разбиране от social sciences, physical or biological sciences, and  business-related areas (marketing, economics, human resource management, etc.). Въпросите, свързани с тях, не изискват някакво задълбочено познаване на сферата, от която е текстът, а проверява способността за разбиране, анализирането и директното свързване на факти от прочетения текст.

Critical Reasoning Questions - проверяват способността на изпитваните за съставяне, използване и формулиране на аргументи по различни задавани казуси или правила, както и степенуване на доводи по важност

А ето и какво ще ви предложим:

    Критическо четене и четене на ниво изречение.

    Работа с отделните части на езиковия откъс чрез сравняване на параграфи и цели текстове ;

    Анализ и коментар на допусканите грешки;

    Стратегии за справяне с изпитната ситуация;

    Изграждане на умения за съобразяване с фактора време   ;

    Запознаване с различни текстове, включващи специализирана лексика (медицинска, икономическа, социална, научна и др.).

Предстоящ курс по GMAT FOCUS - 18 май 2024г!

Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net