Категории

Основното при математическата секция (Quantitative Reasoning) не е трудността на задачите, а липсата на време, за което те трябва да се решат. Ако четете учебниците на различните издателства, ще се научите да решавате само отделната задача, а не цялостният тип от задачи върху даден материал. Подходът, който ние предлагаме, е групирането на колкото се може повече задачи в един шаблон и еднотипното им решаване. Това пести време и мозъчно претоварване и се е утвърдило като правилна стратегия сред нашите курсисти. Не забравяйте, че самият изпит трае около 3 часа и половина и колкото повече запазите мозъка си свеж и бърз, толкова по-голям шанс ще имате за висок резултат.

А ето и как работим:

    Преговор на алгебричната материя с припомняне на формули;

    Трансформиране на подходите и алгоритмите към бързина;

    Преглед на основни типове текстови задачи, обобщени в групи, така че подходът към тях да бъде еднотипен;

    Преглед на геометричните фигури заедно с техните свойства и формули;

    Прилагане на наученото в средата за изчисление (Problem solving)

    Запознаване с логическата част (Data sufficiency), анализиране на най-често залаганите капани и стратегии за бързото им решаване

    Разглеждане на задачи от теория на вероятностите и комбинаторика;

    Тестови упражнения на различни водещи издания за усъвършенстване и затвърдяване на вече преговореното и изученото;

    Подробно разискване на отделни задачи за по-рационалното им решаване, анализирането на допуснатите грешки и даване на насоки, за да се предотврати повторното им допускане.

 

Ако вече сте се уплашили, седнете удобно и си поемете дъх, защото ние ще ви припомним всичко и ще ви научим как да го използвате по най-рационалния начин.

С нас ще преоткриете света на математиката и ще разберете, че тя не само не е страшна, а даже може да бъде приятна.

Мислили ли сте, че квадратно уравнение ще можете да решите наум, без лист и химикал, само за 5 секунди?

Оставете се в ръцете на Явор Стоянов и ще разберете.

 

Предстоящ курс по GMAT FOCUS - 18 май 2024г!

Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net