Преподавателите ни са едни от най-големите професионалисти в обучението за тестовата форма GRE.

    Учители с дългогодишен стаж в сферата на тестовата проверка на знанията;

    Непрекъснато търсещи различни по-успешни методи за преподаването на материята и поднасянето  й по възможно най-подходящия начин;

    Интересуващи се и следящи всички промени и нововъведения или изменения във формата на изпита;

    Хора, обичащи професията си, притежаващи дарбата да мотивират младите личности да мислят;

    Тяхната основна задача е качественото обучение на курсистите.

За нас е привилегия, че в школа 'CRACK' работят доказано най-добрите преподаватели по GМАТ в България.

Verbal’s Teacher: Росица Василева

Quontitative’s Teacher: Явор Стоянов

Ние им имаме пълно доверие! Доверете им се и вие.

Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net