Категории

Проверката  на езиковите знания така наречената (Verbal section) е съставен от 2 секции с по 20 въпроса всяка, на които трябва  да се отговори за по 30 минути на секция.

  Три  категории за проверка - Reading  Comprehension, Analogies, и Antonims Correction.

Reading Comprehension Questions включва четене на пасажи от около 350 думи и  тяхното разбиране от social sciences, physical or biological sciences, and  business-related areas (marketing, economics, human resource management, etc.).Въпросите,  свързани с тях, не изискват някакво задълбочено познаване на сферата, от която  е текстът, а проверява способността за разбиране, анализиране и  директното свързване на факти от прочетения  текст.

Analogies - проверява способността на изпитваните за съставяне, използване и формулиране на аналогии по различни задавани казуси или примери.

Antonims Questions – проверява познаването в дълбочина богатството на езика и откриването на антоними на зададени фрази и думи.

А ето и какво ще ви предложим:

    Критическо четене и четене на ниво изречение.

    Работа с отделните части на езиковия откъс чрез сравняване на параграфи и цели текстове;

    Анализ и коментар на допусканите грешки;

    Стратегии за справяне с изпитната ситуация;

    Изграждане на умения за съобразяване с фактора време;

    Запознаване с различни текстове, включващи специализирана лексика (медицинска, икономическа, социална, научна и др.)

Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net