Всеки GRE тест съдържа в себе си и писането на две аналитични есета (Analytical  Writing), едното Analyze an Issue,  а другото Analyze an Argument, всяко за по 30 минути. Тестват се нивото ви в областта на граматиката, употребата  и избора на правилните думи. Вие ще трябва да дадете гледна точка върху дадена тема, като използвате обосновка и доказателства, които се основават на опит, наблюдения и знания.

Ние ще ви научим да пишете кратки есета като:

    Организирате и изразявате ясно идеите си

    Развивате и подкрепяте основната идея

    Употребявате подходящите думи и структура на изреченията и използвате богатството на речта

    Подобрявате изречения и параграфи

    Подробно изучаване на основни структури и модели


Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net